NBD Biblion


Recensie door de Nederlandse Bibliotheek Dienst (17 mei 2017)


Ik zie ik zie : oefenen met klanken / Anne Nederkoorn. - Amsterdam : Anzicht, [ 2 0 1 7 ]. - 6 4 pagina’s : gekleurde illustraties ; 2 2 x 3 1 cm.

In dit stevige oblong boek over de Nederlandse taal staat op elke pagina een fotocollage met daarnaast de letter of klank die centraal staat. De zesentwintig letters van het alfabet en zesentwintig vaste lettercombinaties (ie,isch, lijk) komen aan bod. Op de plaat over uu staan bijvoorbeeld een kluut, montuur en muur. Sommige letters komen zowel nadrukkelijk aan het begin van woorden, middenin, of aan het eind ervan voor en staan in dat geval in elk van die hoedanigheden op de platen. Dat betekent dat op de plaat van de letter n de woorden nagel, knie en ballon voorkomen. Achterin staan een register op letter/klank en een register op voorkomende woorden. Daarna gaat de auteur in op de opzet en gebruiksmanieren van de uitgave. Het boek is geschikt voor een brede doelgroep. Peuters en kleuters kunnen plezier beleven aan het benoemen van herkenbare voorwerpen en handelingen. Beginnende lezers leren via het visuele de letters herkennen, en gevorderde lezers worden zich bewust van bijvoorbeeld rijm en de verschillende klank die dezelfde letter kan hebben (cel, cake). Ook in het NT2-onderwijs is dit boek uitermate bruikbaar.

Recensent: Elizabeth Kooman

Anzicht 2022