Wat is een Taalbeeldpuzzel?


In 2012-2013 zijn 16 Taalbeeldpuzzels ontwikkeld. Ze zijn de voorloper van het boek Ik zie ik zie


Een Taalbeeldpuzzel is een zoekplaat. Er zitten woorden met een overeenkomstige taaleigenschap in verstopt. Bijvoorbeeld woorden met dezelfde beginletter of hetzelfde eindrijm.
Door de taaleigenschap te herkennen weet de oplosser meteen dat hij of zij goed zit (aha-erlebnis).

kzp 20120530 k BLD

 

De uitvoering

Iedere Taalbeeldpuzzel heeft een
- opdrachtkaart
- oplossingskaart met extra opdracht
Het formaat van een kaart is A5 (een half A4)

 

Eigenschappen

Het materiaal is speels en serieus tegelijk.
Het laat een geëmancipeerde, inspirerende wereld zien.
De instructies zijn eenvoudig, kinderen kunnen er snel zelfstandig mee aan de slag.

kzp 20120530 k OMS

 

De werking van een Taalbeeldpuzzel

Kinderen leren ongemerkt, terwijl ze een spelletje aan het doen zijn.
Al spelend zijn ze bezig met

 • uitbreiding van de actieve woordenschat
 • oefening in het spellen
 • het leren categoriseren (groepjes maken, uitsluiten)
 • het leren principes ontdekken in de taal
 • het vertrouwd raken met bepaalde klanken

Ontspannen, met plezier leren betekent: des te beter onthouden.

Een Taalbeeldpuzzel helpt kinderen bij het helemaal zelf vinden van de oplossing. Dit kan door de aard van opdracht, die bepaalde mogelijkheden uitsluit en andere doet ontdekken.

Het taalonderwerp laat kinderen voorbij het materiaal denken, geeft ruimte aan hun eigen creativiteit, ideeën, inzichten.

Een Taalbeeldpuzzel nodigt uit tot herhaling: een leuk spelletje wil je nog een keer doen, en dan sneller of beter dan de eerste keer – herhaling is een efficiënte manier van leren.

Doordat het vinden van elke oplossing als een beloning gevoeld wordt, werkt een Taalbeeldpuzzel steeds motiverend.

 

Doelgroepen:

 • álle leerlingen van groep 3 t/m 8, maar juist ook kinderen met een taalachterstand of een taalvoorsprong
 • anderstalige volwassenen (ouders van basisschoolleerlingen).

 

Een pakket bevat vier soorten Taalbeeldpuzzels:

 • woorden zoeken met dezelfde beginletter
 • woorden zoeken met dezelfde begin- en dezelfde eindletter
 • woorden zoeken die op elkaar rijmen
 • woorden zoeken die homoniem zijn, dus twee betekenissen hebben 

Van elke soort zijn er vier zoekplaten.
Daarbij zestien kaarten met oplossingen en extra opdrachten.

 

Er zijn vier maal vier Taalbeeldpuzzels van één soort:

 • Eerste letter
 • Eerste letter en laatste letter
 • Rijmwoorden
 • Homoniemen

 

© Anzicht 2022