Ik zie ik zie

Ik zie ik zie is een ruggensteuntje bij het leren lezen, spellen en praten. De zoekplaten nodigen uit tot spreken, luisteren, nieuwe woorden leren en afzonderlijke klanken herkennen. Ze helpen bij het onthouden van spelling. Je kunt pas goed leren lezen als je de klanken in woorden kunt horen en onderscheiden. Met dit boek leer je dat spelenderwijs en op een leuke manier. Elke zoekplaat vertegenwoordigt een klank. Wat je zoekt kun je niet zien op de plaat, maar horen. Je vindt het pas zodra je uitspreekt wat je ziet, want dan hoor je wat je zoekt: de klank. Zo helpt dit boek met veel beeld en heel weinig tekst bij het leren lezen.

Ik zie ik zie vormt een aanvulling op bestaande middelen om te leren lezen. Beelden en betekenis staan centraal, want lezen is méér dan letters verklanken. Te veel nadruk op technisch leren lezen levert vaak leesproblemen op, omdat niet iedere leerling in staat is om verklankte letters als een inhoudelijke boodschap te ervaren. Spelletjes doen met klanken kan dat probleem helpen oplossen. Door bij de betekenis te beginnen en via de klank naar de lettertekens te gaan, staat de inhoud voorop. Op die manier kunnen de letters niet los van de communicatieve betekenis aangeleerd worden.

Het platenboek gaat uit van natuurlijke nieuwsgierigheid. Op de zoekplaten is van alles te ontdekken. Nederkoorn ontwierp de fotocollages als hulpmiddel met een kunstzinnige waarde, vanuit de gedachte: schoonheid nodigt uit je ergens in te verdiepen. Als iets mooi, grappig en leuk is, leer je makkelijker. Zoekplaten zijn een beproefd middel bij het leren lezen. Ze zijn volgens de auteur ten onrechte in de vergetelheid geraakt in het leesonderwijs. De zoekplaten van Ik zie ik zie sluiten bovendien goed aan bij nieuwe inzichten op het gebied van beelddenken en dyslexie.

Voor wie is het boek bedoeld? 
Doelgroep: kinderen vanaf 5 jaar, vluchtelingenkinderen, NT2-leerders, mensen met dementie, iedereen die van zoekplaten houdt.
Interessant voor: leerkrachten basisonderwijs, remedial teachers, logopedisten, NT2-docenten, activiteitenbegeleiders, (groot)ouders, AZC-vrijwilligers.        

Over de auteur
Anne Nederkoorn (1962) is neerlandicus en toegepast kunstenaar. Onder de naam Anzicht maakt zij puzzels en educatief materiaal. Ze werkte lange tijd als docent NT2 en docent alfabetisering en deed vergelijkend onderzoek naar methoden voor aanvankelijk leesonderwijs. Ook maakte zij kruiswoord- en beeldpuzzels bij Studio Steenhuis, waar ze onder andere de beeldpuzzel ‘Gezocht’ ontwierp.


Recensies 
© Anzicht 2022