Puzzels op maat


Eenpuzzel op maatis een puzzel die precies voldoet aan jouw specifieke wensen.

Als het om een kruiswoordpuzzel gaat, kunnen je eigen woorden verwerkt worden in het diagram. Ook kun je aangeven welk oplossingswoord uit de puzzel tevoorschijn moet komen. Daarnaast bepaalt je doelgroep aan welke voorwaarden de puzzel voldoet. Zo zal een puzzel voor ouderen er anders uitzien dan een puzzel voor tieners, een puzzel voor timmerlieden anders dan een puzzel voor verpleegkundig personeel.

Gaat het om een beeldpuzzel, dan wordt deze afgestemd op een door jou aangegeven thema. Daarbij vormen ontwikkeling en belangstelling van de doelgroep het uitgangspunt voor de puzzel.

Neem voor meer informatie gerustcontact op.

Anzicht 2022