Voorbeeld 3


Puzzel voor een Zeeuws bedrijf.

Breng letters uit het diagram over naar gelijkgenummerde vakjes in de oplossingsbalk.
Bij juiste invulling leest u daar een zomers evenement in Zeeland.

Screen Shot 2013-02-04 at 17.47.19

Naar de oplossing


Anzicht 2022